SEDAM ZAPOVIJEDI: UVOD (Hrvatski)

Click here for Page in English
Click here for Page in Spanish

Noah's dove and the 7 Commandments

Nakon općeg potopa, B-g je utemeljio Savez Duge sa Noom i sa svim stvorenjima svijeta. Taj savez ne ovisi o ljudskom pridržavanju Sedam Noinih Zakona. Noahidski je Kodeks zapravo postavio kontekst i krajnji cilj za obnovljen Svijet u kojem bi taj savez mogao biti otvoren i stalan izraz B-žje ljubavi za Njegovo stvaranje. To je bilo B-žje obećanje svim živućim stvorenjima da On nikada više ne će izbrisati sav kopneni život s lica zemlje, kao što je zapisano u Postanku 9:11 — „nikada više ne će biti potopa koji bi uništio zemlju“. Savez Duge ima i skrovito značenje: to je bilo B-žje obećanje da će On uvijek prihvatiti čovjekovo iskreno osobno kajanje ako se usmjerilo Njemu. Od tog je trenutka B-g obdario čovječanstvo sposobnošću traženja i dobivanja Njegovog oprosta, a time je On osigurao da čovjekova sloboda izabiranja dobra uključuje snagu da nadvlada životinjske i egocentrične žudnje.

No svaki karizmatični, varavi vođa, koji je također tvrdio da je prorok, mogao je kasnije osporavati Sedam Zakona koje je primio Noa. Kako bi osoba znala koji put slijediti?
To ukazuje na jedinstvenu važnost objavljenja židovskom narodu na Sinajskoj Gori, 50 dana nakon što ih je B-g izveo iz ropstva u Egiptu. Na Sinajskoj se Gori Stvoritelj objavio narodu od najmanje tri milijuna ljudi čineći ih sve svjedocima njihovoj budućoj djeci i svijetu, kako se ni jedna osoba ni u jednom naraštaju ne bi mogla pojaviti i ozbiljno opovrći proročanstvo i uputu koju je Mojsije primio i koja se zove Tora. Uključen u Tori bio je Noahidski Savez kako bi bio sačuvan za naraštaje čovječanstva.

B-g je Mojsiju diktirao čitavu Knjigu Postanka i Knjigu Izlaska sve do i uključujući dolazak Izraelićana na Sinajsku Goru kada su stigli tamo. Tada se sklopio prvi savez između B-ga i Izraelićana o tom prvom dijelu Pisane Tore, što je uključilo njihovo prihvaćanje Noahidskog Kodeksa. Na taj se način sveopći Božanstveni moralni kodeks sedam zapovijedi obnovio nakon što su ga narodi zanemarili. To je bilo četiri dana prije nego što je B-g javno izgovorio Deset Zapovijedi svim Izraelićanima, u kojem su trenutku oni postali židovski narod.

Na Sinajskoj je Gori B-g poučio neophodne pojedinosti Torinih propisa preko Mojsija i to se zove Usmena Tora. U to su uključene pojedinosti B-žje direktive za sve Goje kako bi se držali svojih Sedam Noahidskih Zapovijedi. Te su pojedinosti, kako ih je B-g naveo Mojsiju, istinski temelj sveopćeg Noahidskog Kodeksa. Pobožan Goj zaslužuje dobiti mjesto u vječnom Budućem Životu, u Mesijanskom Razdoblju, pridržavanjem tih zapovijedi. To je Gojev udio u Mojsijevoj Tori, koja je B-žje „Drvo Života“ (Poslovice 3:18). Sve počinje priznavanjem potpunog Jedinstva Stvoritelja.

– by Dr. Michael Schulman
© 20′12-20′22 by Ask Noah International Inc.

Click here for Page in English
Click here for Page in Spanish

For more information about the 7 Noahide Commandments: CLICK HERE

Share