РАШИ

По Милостта на Б-г

Рабби Шломо (Соломон) Йитцхаки (бен Исаак)

“РАШИ”

1040-1105 от н.е.


Най-известният коментатор на Еврейската Библия.

Коментарите на Еврейската Библия и на Вавилонския Талмуд от Рабби Шломо Йитцхаки (известен под акронима Раши) са приети за най-фундаменталните коментари на тези свещени текстове. Вероятно неговият коментар на Тората бил и първата печатна Еврейска книга. Главната му цел била да обясни директното значение на текстовете, ползвайки хомилетични интерпретации само в тези случаи, когато те предлагат вникване в особено трудни стихове.

В коментара си той използва изумителното си владеене на традиционната Равинска литература, включително Арамейски преводи, класически хомилетики и детайли от Тора-правото, и целия Талмуд. Той често превежда Еврейски думи на Старо-Френски, давайки по този начин един от най-ранните документи на средновековния Френски диалект. Той редовно цитира от трудовете на двама Испански учени, Рабби Менахем бен Сарук и Рабби Дунаш бен Лабрат. С изключителния си майсторски стил, той изпреварва въпросите, които ще възникнат в умовете на
Тора-студентите, и дава обяснения, които са задоволителни за начинаещите, но пълни с дълбочина дори за най-напредналите книжници.

Неговият ясен и поддържащ спомагателен коментар върху Талмуда направил този велик труд значително по-лесно достъпен за общото население. Той бързо бил одобрен и възприет от всички Еврейски учени.
През по-голямата част от живота си, Раши живял в Тройе, Франция. Той издържал семейството си и Тора-академията си от своите лозя и винарски бизнес. Нито един от ужасите на Кръстоносните походи не се отразява в трудовете му. Наистина е изумително, че той успял да постигне толкова много през времето на този смутен период.

Дъщерите на Раши били изключително праведни жени. Те били високо образовани, което било твърде необичайно в тяхно време. Те помагали при публикуването на дългите научни трудове на баща си.
В своя коментар към първия стих на Библията, „В началото Б-г създаде небето и земята” (Битие 1:1), Раши цитира следното учение от Талмудския мъдрец Рабби Йитцхак (чието собствено име било същото, както името на бащата на Раши):

Рабби Йитцхак казва: Не било необходимо да започне Тората [чиято главна цел е да ни научи заповедите, с този стих], а по-скоро със стиха „Този месец да ви бъде [началото на месеците] (Изход 12:2), защото това е първата заповед, която било заповядано на Израел да спазва [малко преди да напуснат Египет]. [Т.е., те трябвало да установят лунен календар, в който месецът на Изхода, да бъде първи при броенето им на месеците.] А каква е причината, тя (Тората) да започне с „В началото”? Заради стиха, „Силата на творенията Си, Той съобщил
на Своя народ, за да им даде наследието на народите.” (Псалми 111:6) Защото, ако народите на света биха казали на Израел: „Вие сте разбойници, защото със сила сте взели земите на седемте народа [на Ханаан], те [Израел] биха могли да им кажат: „Целият свят принадлежи на Светия, Благословен да бъде Той; Той го създаде и го даде на когото беше правилно в очите Му. По Своята воля Той им я даде (земята), и по Своята воля Той я взе от тях, и я даде на нас.” [чрез Неговия вечен завет с Авраам, Исаак и Яаков]. (Ялкут, върху Изход 12:2).

Текстът в КУРСИВ е добавен от преводача за по-голяма яснота на изказа.

Share