Search

ב''ה

[contact-form-7 id="b7a652d" title="Sunscribe Pop-up"]

Dutch: Gebeden, Zegeningen en Geloofsbeginselen voor Noachieden

For the new PRINTED or e-book Second Edition edition in Dutch: click here

De inhoud is afkomstig van het boek The Divine Code door Rabbi Moshe Weiner

De dagelijkse gebeden zijn samengesteld door Rabbi J. Immanuel Schochet a”h

Inhoud

Introductie

I. Geloofsbeginselen

Besef van G-d

De Noachidische weg

Dient G-d met je verstand en je hart

Persoonlijk berouw en bekering

II. Gebeden en Zegeningen

Aanbevolen dagelijkse gebeden:

Ochtendgebeden
Avondgebeden

Gebeden voor het eten of drinken

Andere zegeningen

Regels van de zegeningen voor het eten en drinken

Dankzegging na de maaltijd

Zeven verzen voor kinderen van Noachieden om te memoriseren

III. Gebeden voor Specifieke Behoeften en Verzoeken

1. Gebed voor levensonderhoud

2. Gebed voor reizigers

3. Gebed voor een ziek persoon

4. Gebed voor een pasgeborene baby (van Noachidische ouders)

5. Gebed voor een gestorvene

G-d luistert naar de gebeden van ieder mens. In het gebed, prijzen we G-d’s Naam en vragen om hulp voor onze fysieke noden en behoeften. Het belangrijkste doel is echter dat wij ons op deze manier verbinden met onze Schepper. G-d wil ook onze geestelijke behoeften vervullen. Het is een essentieel menselijke behoefte dat wij een voortdurende verbinding met G-d hebben.

Het is belangrijk dat wij ons beseffen dat wanneer wij ons concentreren op de grootheid van G-d en ook op de Waarheid van Zijn Bestaan, dat dit ook in ons hart en leven wordt vastgelegd. Waneer ons gedrag in overeenstemming is met deze unieke verbinding, zal G-d aanwezig zijn in alles wat wij doen.

Deze wereld is door G-d gemaakt opdat de mensen met elkaar op een rechtvaardig manier in Zijn Aanwezigheid zullen leven. Om dat te realiseren is, het een plicht voor niet-Joden om nauwkeurig de zeven Noachidische geboden op te volgen. Een niet-Jood die deze inzettingen nauwkeurig navolgt wordt beschouwd als een waar G-dvrezend persoon.

____________________________

About the Printed Booklet

Expanding on the recommendations by the authors that are published in the chapter on Prayer in The Divine Code by Rabbi Moshe Weiner, this booklet assists pious non-Jews with integrating requests, praises, blessings, and heartfelt prayers and repentance to G-d into their daily lives. It includes essential instructions on the guidelines for proper prayer, and how to make blessings before and after eating, including a “Grace after Meals” for Noahides.

It also includes a summary of main principles of the Noahide faith, which will enhance the reader’s understanding and provide a simple outline for explaining these concepts to others.

Publisher: Ask Noah International

  • Paperback ‏ : ‎ 66 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1733363599
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1733363594
  • Item Weight ‏ : ‎ 3.36 ounces
  • Dimensions ‏ : ‎ 4 x 0.15 x 6.25 inches

For English Edition, CLICK HERE