Go(e)d voor jou: de 7 Goddelijke Noachidische Geboden

Buy this book »

Goed voor jou: de 7 Goddelijke Noachidische Geboden

Het boekje van 39 pagina’s of het Kindle-e-boek kopen

https://www.amazon.com/Go-voor-jou-Goddelijke-Noachidische/dp/B0BF361TDW/

Na de zondvloed sloot G-d een verbond met Noach en alle schepselen. Nooit meer zou Hij al het landleven van de wereld vernietigen. De 7 Wetten van Noach, die G-d aan Noach gaf, zorgden ervoor dat de vernieuwde wereld de geschikte plaats zou zijn om Zijn liefde voor de mensheid en de schepping tot uitdrukking te brengen.

Het verbond heeft ook een innerlijke betekenis. Het is G-ds belofte dat Hij altijd iemands oprechte berouw zal aanvaarden als het tot Hem, gericht is en dat ieders vrijheid van keuze de innerlijke kracht omvat om de 7 Noachidische Wetten na te leven door negatieve emoties en egocentrische verlangens te overmeesteren. Dit is de weg naar persoonlijke verbinding met G-d en Zijn Eenheid.

Dit in kleur geïllustreerde boekje begint met overzichten van het belang van de Noachidische Code in het vervullen van G-ds plan voor de schepping, en eindigt met een overzicht van aanvullende praktijken die tot tradities werden voor een rechtschapen leven door vrome niet-Joden. Voor elk van de 7 Wetten bevat de duidelijke en beknopte tekst:

– Een deskundig essay over de betekenis en toepassing ervan
– Uitleg van de Bijbelse bronverzen
– Belangrijke details voor de praktische naleving ervan
– Bespreking van verwante morele verplichtingen

Description in English:

Hard-copy Format: Softcover, full color, 6 x 9 inches, 39 pages.

Here is the Noahide outreach booklet that you’ve been waiting for! This full-color booklet, with graphics and color photographs, brings the concepts of the Noahide Code vividly to life.

Each of the Seven Noahide Commandments is covered, with expert essays on the meaning of each commandment, as published in the section introductions from the more in-depth book The Divine Code by Rabbi Moshe Weiner.

For each of the Seven Commandments, the explanatory essay is followed by a paragraph which explains the sources in the Hebrew Bible, a list of selected key details for observing the commandment, and some related or offshoot principles.

The booklet begins with conceptual and historical overviews, and ends with a review of other righteous traditions that were accepted by mankind after the Great Flood. As more and more people begin to observe the letter and spirit of the Seven Noahide Commandments, the world moves closer to the unity that the Creator has promised!

Candid praise for the English edition:

– from a campus Chabad Center rabbi: “I just finished reading Go(o)d for You, and I just wanted you to know that this is absolutely brilliant!”

– from a Noahide in Oregon: “Hello Rabbis! I’ve looked at your beautiful booklet and am amazed at the wisdom that can be transmitted by 36 pages. Yes I love it! I ordered your book, The Divine Code. I am now rededicating myself to the 7 Laws. In my wandering this earth I’ve encountered nothing truer than these laws. I hope to love and learn Torah from you. Please allow me to help in this great work, as I am your student.”

– from a Noahide in Upstate New York: “This booklet is exciting! It’s something I can give to my friends and relatives who are asking questions about ‘Noahide’.”

– from a Noahide in Texas: “These booklets are very nice. I hope I find occasion to spread them around soon! They have a very classy look.”

– from a regional Chabad Center rabbi: “This book seems to be … the best CONCISE book available for Shluchim on Sheva Mitzvos. We are about to give this booklet away … we need more of these …

To Read the English Edition On-Line or Download the FREE PDF FILE,

Click here to download the 3rd Edition: Go(o)d for You: The Divine Code of 7 Noahide Commandments

($5.00 donation requested)

Share