Баал Шем Тов

По Милостта на Б-г

Рабби Израел Баал Шем Тов

“Бешт”

5458 – 5520 (1698 г.н.е. – 1760 г.н.е.)

Основател на Хасидското Движение

Следващият откъс е извадка от:

http://www.baalshemtov.com/whowashe.htm

Йизраел [Израел] бен Елиезер, по-късно известен като Баал Шем Тов (Господарят на Доброто Име), бил роден на 18-ти Елул 5458 (27 Август 1698 г.н.е.) в семейството на Рабби Елиезер и жена му Сара. Те живеели в малкото селце Окуп на Руско- Полската граница. Както Рабби Елиезер, така и Сара били вече много възрастни… Последните думи, които баща му му казал били: „Израел, синко мой, ти имаш много свята душа; не се бой от нищо, освен от Б-г.” Малко след това, майка му Сара също починала.

Младият Израел, сега сирак, бил осиновен от местната община и бил образован, както била практиката в Еврейските общини от онова време… До времето, когато станал на 13 годишна възраст, той вероятно вече перфектно владеел, както Библията, така и Талмуда. Преданието гласи, че младият Израел бил различен от другите деца. Той често ходел в поля, гори и планини, прекарвайки много време сам, говорейки на Б-г. Нямайки родители, не е изненада, че той отивал в природата да търси своя Баща на Небето (Б-г). Още в
ранна възраст, забелязвал и му било известно присъствието на Б-г във всички аспекти на живота.

Когато Израел станал на 13 години, отговорността на общината за него приключила, и той трябвало да започне да се издържа сам. Първо, той бил назначен, като училищен помощник, защото добре се разбирал с деца. Известен бил с това, че пеел Псалми и други песни с децата, докато вървели към училище. Той също така разказвал на децата истории и ги учел как да се молят (давенинг).

Следващата позиция на Израел била, като пристав (пазач и домоуправител) на местната синагога. Главните му задължения се състояли в това, да почиства синагогата и да подрежда книгите. Това му дало необходимото време да учи и да се развива. Късно нощем, когато всички си били отишли от учебната зала на синагогата, той изучавал големите томове на Талмудa, Мидраш и Еврейския Закон. Вероятно, също учел и Кабала, както било обичайно в онези дни. Той натрупал голям опит в тези области. За този опит по-късно говорели
неговите ученици, и той се забелязвал в ученията му. Казват, че младият Израел спял денем, когато нямал какво друго да прави. Местните хора си мислели, че не бил особено умен.

После синът на Рабби Адам Баал Шем, му донесъл свещения том с Еврейски духовни учения (който бил наследил от баща си). След като известно време го изучавали заедно със сина на Равина, последният починал и Израел се преместил в един малък град, близо до Броди. Там бил назначен, като учител на малки деца. Той се запознал с Рабби Ефраим от Броди, който разпознал духовното величие на Израел. Точно преди смъртта на Рабби Ефраим, Равина уговорил годежа на Израел с дъщеря си Хана…

Булката и младоженецът се преместили в планинско селце, наречено Кутти, разположено между Китов и Касов, в Карпатските Планини. Това малко селце също не било далеч от Броди. Израел прекарал следващите десет години в молитва и учение заедно с ангелски ментор- Ахия ХаШилони (Пророк Ахия Силомец). Ахия ХаШилони бил измежду тези, които напуснали Египет заедно с Мойсей, и бил пророк през време на царуването на Цар Давид. Ахия ХаШилони посветил Израел в мистериите на Тората.

За известно време, Израел бил шохет (ритуален колач, касапин) и учител в Козловиц. Израел и Хана имали две деца, Едел и Цви Хирш.

За пръв път Рабби Израел се открил на света [през 5494 / 1734 г.н.е.]. После Рабби Израел се преместил в Талуст и станал известен, като свят човек. След това той се преместил в Меджибуш, в Западна Украйна, за остатъка от живота си. От Меджибуш славата му се разпространила и много ученици се прилепили към него. Не само обикновените хора се привързвали към него, но и някои от най-великите Равински светила също се присъединили към него.

Макар много малко документи, написани от Рабби Израел, да са просъществували до наше време, много истории и учения били предадени до настоящето. Той станал известен, като Баал Шем Тов- Господарят на Доброто Име…

Бивайки жива легенда, Баал Шем Тов прекарвал повечето от времето си в молитва Б-гослужение, преподаване на учениците си, и даване на благословии на хилядите хора, идващи да го видят. Баал Шем Тов починал на Шавуот, 5520 (23 Май, 1760 г.н.е.), бивайки основател на Хасидското движение, което съществува и до днес.


Следващият откъс, писмо на Баал Шем Тов, е извадка от:

http://www.baalshemtov.com/story12.htm

На шестнадесетия ми рожден ден, осемнадесети Елул 5474, бях в едно малко селце. Ханджията беше Евреин с типично простодушие. Само с цената на трудности, беше успял да научи молитвите- нямаше понятие, какво означават думите в тях. Но притежаваше голямо страхопочитание от небето (от Б-г), и на всичко, което му се случваше, той отговаряше с „Благословен да бъде Той, и нека бъде благословен вовеки веков”… Съпругата и помощничка на съдържателя на хана имаше различна поговорка: „Благословено да е
Святото Му Име”.

На този ден, отидох да медитирам в усамотение в полята, както са ме учили мъдреците преди нас, че на рождения си ден, следва да медитираш насаме за известно време. По време на медитациите си, рецитирах Псалми и се концентрирах върху йихудим на Б-жиите Имена. [“Йихудим” са вид кабалистична медитация, базирана на различни пермутации и комбинации от Небесните имена и атрибути на Б-г]. Докато бях потопен в това, бях загубил представа, какво се случва около мен.

Внезапно видях Пророк Илия- и на устните му играеше усмивка. Бях много учуден, че съм заслужил откровение от Пророк Илия, докато съм насаме. Докато бях с цадика (светия праведник) Рабби Меир, а също и с други от скритите цаддиким, съм имал щастието да видя Пророк Илия. Но да имам такава привилегия насаме- това беше най-първият път и бях много учуден. Разбираемо, не можех да си обясня усмивката на лицето на Илия. А ето какво ми каза той:

„Ето, ти се мъчиш с големи усилия да фокусираш ума си върху Б-жествените Имена, излизащи от стиховете на Псалмите, които Давид, Цар Израилев, е композирал. А Аарон Шломо- ханджията и Злота, жена му нямат представа за йихудим-ите от Б-жествени Имена, произлизащи от „Благословен да бъде Той, и нека бъде благословен вовеки веков”, което рецитира ханджията, и от „Благословено да е Святото Му Име”, което тя рецитира- а тези йихудим правят буря из всички светове, далеч отвъд йихудим-ите от Б-жии Имена,
които великите цаддиким са в състояние да създадат.” Тогава Пророк Илия ми каза за удоволствието, което, така да се каже, получава Б-г от възхвалите и благодарностите на мъжете, жените и децата, които възхваляват Светия, Благословен да бъде Той- особено, когато хвалите и благодарностите идват от прости хора, и още по-специално, когато това са продължителни, редовни възхваления- защото тогава, те са постоянно свързани с Б-г, благословен да бъде Той, с чиста вяра и сърдечна искреност.

От тогава нататък, приех върху себе си такъв път в службата на Б-г- да карам мъже, жени и деца да казват думи на възхвала към Б-г. Винаги ги питах за здравето им, за здравето на децата им, за материалното им благополучие- а те ми отговаряха с различни думи на възхвала за Светия, Благословен да бъде Той- всеки един по свой собствен начин. В продължение на няколко години правех това сам, а на едно от събранията на скритите цаддиким, всички те възприеха този път…


Следващият откъс е извадка от: http://members.aol.com/LazerA/baalshemtov.html

Славата на Рабби Йизраел се разпространила светкавично. Много важни книжници станали негови ученици. Именно през този период започнало движението, което по-късно става известно с името Хассидус (благочестие). Ученията на Баал Шем Тов в голяма степен базирали върху Кабалистичните учения на АриЗал (Рабби Йитцхак Луриа (1534-72 г.н.е.)), но неговият подход направил тези учения достъпни дори за най-простия Евреин. Той наблягал на огромните важност и значение на молитвата, любовта към Б-г, и любовта
(на Евреина) към другите Евреи. Учел, че даже ако човек не е благословен с възможността и шанса да бъде Тора-книжник, той би могъл да достигне велики духовни висоти чрез тези канали. Важно е да се отбележи, че докато Баал Шем Тов учи, че изучаването на Тората не е единственият път за приближаване до Б-г, той не учи, че изучаването на Тората е маловажно или излишно. Тъкмо обратното, той подчертава важността на това, човек да има близко отношение с реббе, голям Тора-книжник, който да му бъде духовен ментор
(наставник) и лидер. Освен това, трябва също да се отбележи, че докато Хассидус бил (и продължава да бъде) от голяма полза за простодушните, това в същност е много комплексна мисловна система. Както може да потвърди всеки, който има какъвто и да е опит в Еврейски науки, многото фундаментални Хасидски трудове са написани на много високо научно ниво от мъже, достигнали апогея на Тора-знанието.

Няма начин това есе наистина достойно да опише ученията на Баал Шем Тов. Нека просто да завършим с това, че докато в ученията му няма специален елемент, който да се разглежда, като нов за Юдаизма, въпреки това ученията му революционализирали Еврейския свят. До времето на смъртта му, Хасидското движение се било увеличило до приблизително десет хиляди последователи, а след смъртта му, то нарастнало до степен да включва значителна част от Европейското Еврейство.

Баал Шем Тов починал на втория ден от празника Шавуос, в година 5520 (1760 г.н.е.). Той оставил след себе си син и дъщеря, и движение, което продължава да е значителна сила в Еврейския свят и до днес. Като лидер на Хасидското движение, той бил наследен от Рабби ДовБер, Магида от Мезрич.

ПИСМОТО НА БААЛ ШЕМ ТОВ: СРЕЩАТА МУ С МОШИАХ (МЕСИЯТА)

Този (документ) може да бъде намерен онлайн на адрес: http://www.baalshemtov.com/story08.htm

На моя обичан шурей, мой приятел, който ми е скъп, като собствените ми сърце и душа, възвишения Рабби и Хасид, известен със своето Тора- учение и страх от Небето, нашия учител, Рабби Аврахам Гершон, нека светлината му блести. Мир нему и на семейството му, на благочестивата му съпруга, Блума, заедно с всичките им деца; нека бъдат благословени с живот, амин, села.

Получих писмото, написано от святата ти ръка, което ми прати чрез пратеника от Йерусалим, по време на панаира в Лука в годината 5510 (1750 г.н.е.). Беше написано с изключителна краткост, обяснявайки, че вече си писал поотделно на всеки един от нас надълго, и си изпратил тези писма чрез определен човек, пътуващ към Египет. Обаче, писмата така и не пристигнаха, и аз бях крайно опечален, че така и не видях труда на святата ти ръка, който е бил написан в по-голям детайл. Без съмнение, това се дължи на пагубното състояние на многото
страни, в които се е разпространила морта, заради многото ни прегрешения. Недалеч от нашия регион, епидемията достигна светата община на Мохилев, както и В(а)лахия, и Турция.
[В писмото ти] също се казва, че Тора-ученията и мистичните откровения, които ти изпратих чрез равина и проповедник на светата община на Полонойе не са достигнали до теб; това също ми причини голямо притеснение. Със сигурност щяха да ти доставят голяма радост, ако те бяха достигнали. От тогава забравих много [от тези учения]. Все пак, ще ти напиша накратко малкото (няколкото) детайли, които все още си спомням.

На Рош Хашана в годината 5507 (1746 г.н.е.), направих [Кабалистичен] оброк и издигнах душата си, по известния ти начин. Видях чудни неща във видение, каквото никога не бях виждал, от деня, когато умът ми за пръв път започна да се събужда. Нещата, които видях и научих, когато се въздигнах там, би било невъзможно да предам, дори ако можех да говоря лично с теб. Когато се завърнах към по-низшата Еденска Градина, видях много души, както живи, така и мъртви, някои познати на мен, а други непознати, броят им беше несметен. Те
бързаха насам- и натам, за да се издигнат от един свят към друг през Колоната, позната на тези хора, посветени в Мистериите. Радостта им беше прекалено голяма, че да бъде описана с уста или да бъде чута от физическо ухо. Също, много злодеи се покайваха и греховете им биваха опрощавани, защото беше специално време на Б-жия благосклонност. Дори за мен беше удивително, колко много от тях бяха приети, като разкаяли се, много (редица) от които ти също познаваш. Измежду тях също имаше голяма радост, и те се издигаха
(изкачваха) по същия начин.

Заедно, те ме умоляваха и увещаваха неспирно, ”Заради славата на Тората ти, Б-г ти е подарил допълнително разбиране, да познаваш и обхващаш тези неща (въпроси). Въздигни се нас, за да бъдеш наша помощ и подкрепа.”

Заради голямата радост, която виждах между тях, аз се съгласих да се изкача с тях… И помолих своя учител (Ахия ХаШилони) да ме придружи, защото въздигането до Визшите Светове крие опасности. От днея на рождението си, до сега, никога не бях изпитвал такова изкачване, като това.

Минавах от ниво в ниво, докато влязох в Двореца на Мошиах, където Мошиах учи, заедно с Танаим и цаддиким, както и със Седемте Пастира. Там намерих изключително велико веселие, но не разбирах причината за този възторг. Първо помислих, че се дължи на това, че съм се споминал от този физически свят, да пази Б-г. По-късно ми казаха, че все още не съм умрял, защото Горе получават голяма наслада, когато чрез святата им Тора постигам мистични обединения (унификации) в света долу. Все пак, и до ден днешен, естеството
на радостта им, си остава непознато за мен.

Попитах Мошиах, „Кога ще дойдете, господарю?” А той отговори: „По това ще познаеш: ще дойде време, когато ученията ти ще бъдат публикувани (разгласени) и открити на света, а изворите ти ще са прелели навън. [Ще бъде, когато] това, което съм те научил- и това, което си разбрал от собствените ти усилия- стане известно, така че други също ще могат да изпълняват мистични обединения (унификации) и изкачвания на душата, като теб. Тогава всички зли клиппос [сили на не- святост] ще бъдат разрушени, и ще бъде време на
благоволение и спасение.”

Бях удивен от това, и много огорчен, защото трябва да мине дълго време, за да стане това възможно. Но докато бях там, научих три сегулос и три Свети Имена, които са лесни за научаване и обясняване. Тогава умът ми се успокои, и си помислих, че с тези учения, хората от собственото ми поколение биха могли да достигнат същото духовно равнище и състояние, като самия мен. Ще могат да въздигат душите си и да учат, и възприемат, точно както аз мога. Обаче, не ми беше дадено разрешение да открия това, докато съм жив. Молех, заради теб, да
ми се позволи да те науча; но ми беше отказано разрешение, и положих клетва за това.

Но все пак, мога да ти кажа това, и нека Б-г да ти помага, да бъде пътят ти приятен на Г-спода и да не се отклониш (особено докато си в Светата Земя). Когато и да се молиш или да учиш- и с всяко слово на устните ти- имай намерение да постигнеш обединение (съединение) на Б-жие Име. Защото всяка буква съдържа светове и души, и Б-жественост, и те се издигат, и се комбинират, и свързват една с друга. Тогава буквите се комбинират и съединяват, за да формират дума, и наистина се обединяват с Б-жествената същност- и във всички
тези аспекти, душата ти е свързана с тях. Всички [тези светове] стават обединени в едно, и се издигат, и носят велика радост и безпределна наслада. Помисли за радостта на младоженец и младоженка в този низш физически свят, и ще осъзнаеш колко по-велика е радостта на такова възвишено духовно равнище.

Б-г със сигурност ще ти помогне. Накъдето и да се обърнеш, ще успееш и ще бъдеш просветлен. „Дай мъдрост на мъдрия, и той ще стане още по-мъдър.” Моля те, моли се за мен, да ми се даде привилегията да пребъдвам в Б-жията земя приживе; и се моли за остатъка от нашия народ, който все още остава в Диаспората.
Това са думите на твоя шурей, който копнее да те види лице-в-лице, който се моли да бъдат подарени дълги дни на теб и на твоите съпруга и деца, и който ти желае мир през всички твои дни, включително и нощите, за много добри години, амин, села.

[подписано]
Израел Баал Шем Тов от светата община на Меджибуш

Това писмо може да се прочете в „Пътят на Баал Шем Тов” (The Path of the Baal Shem Tov“) от Дейвид Сиърс (David Sears)
Jason Aronson Inc.

Текстът в КУРСИВ е добавен от преводача, за по-голяма яснота.

Share