Ари Зал

По Милостта на Б-г

 

Рабби Йитцхак (Исаак) Луриа

Светият „Ари Зал”

1534 – 1572 от н.е.

Най-известният кабалист, и велик авторитет на Тора- Правото.

 

Този велик Еврейски кабалист, Рабби Исаак бен Соломон Луриа (с презиме Ашкенази), бил наречен Ари (Лъв) Зал (Еврейския акроним от „С Благословена Памет”) от последователите му. Той бил роден в Еврейската общност в Йерусалим. Между 20- и 30-годишна възраст, той прекарал седем години в усамотение, интензивно изучавайки истинска каббала.

Той се заселил (ок. 1570 от н.е.) в Сафед (Цфат) в северната част на Святата Земя, където станал учител и лидер на широк кръг от ученици, които формирали важна школа на Еврейския мистицизъм. Комбинирайки месианизъм със своите нови проникновения в кабалистични доктрини от по-ранен период, Луриа се стремял да разбере природата и връзката между земното избавление и космичното възстановяване. Той учел, че нашите мисли, реч и дела са свързани с тайни скрити процеси от непрекъснатото Б-жие създаване на духовните и на физическите светове, и са по този начин неразделна част от космичната драма (космичните събития). Нашите положителни дела работят към приближаването на избавлението на Човечеството, допринасяйки за възстановяването на космоса в оригиналното му състояние, отпреди първия грях на Адам в Градината Еден. Учел и, че тъкмо нашето подчинение на Б-жиите заповеди, предадени на Мойсей при Вр. Синай и въплътени в традиционния Еврейски Тора-Закон, ще постигнат това възстановяване, раждайки Месията, като завършващия акт на земното спасение.

Кабалистичните доктрини на АриЗал били предадени чрез многобройните трудове на Рабби Хайим Витал, неговия главен ученик. Фундаменталното учение на АриЗал относно привидното скриване на Б-жията Същност от създадените светове било погрешно интерпретирано от някои водещи Равински учени през 17. и 18. в.

Чак Рабби Шнеур Залман от Ляди правилно интерпретирал и обяснил учението на АриЗал по логически последователен и практически начин.

Текстът в КУРСИВ е добавен от преводача, за по-голяма яснота.

Share